Avís legal

Ceramic Tile International S.L.U. té el domicili social a Onda, Av. Mediterrani número 86 i Codi Postal 12200. Per a més informació pot contactar amb nosaltres mitjançant el número de telèfon 964.770.411, o bé a través de la següent adreça de correu electrònic info@ecoceramic.es

Ceramic Tile Internacional S.L.U. està inscrita en el Registre Mercantil de Castelló de la Plana, Tom 469, Llibre 36, Foli 88, Full CS 935, Inscripció 1ª, Data 25-Febrer 1991 – N.I.F. B-12.816.013.

Condicions d’Ús

A continuació relatem la regulació de l’ús de la pàgina www.ecoceramic.es que Ceramic Tile Internacional posa a disposició dels Usuaris.

Objecte

La web de Ceramic Tile International ha estat dissenyada per donar a conèixer als Usuaris en general , tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a www.ecoceramic.es de forma lliure i gratuïta. Ceramic Tile Internacional podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright

Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de Ceramic Tile Internacional. Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels contingut de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a www.ecoceramic.es, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la present pàgina web, els Jutjats i Tribunals de Castelló de la plana (Espanya). Les presents Condicions d’Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús, Ceramic Tile Internacional i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció els jutjats i tribunals del domicili de l’empresa aquí esmentada. En el cas que aquest tingui el seu domicili fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Castelló de la Plana (Espanya).

Privacitat de dades

Ceramic Tile International es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres Usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre). Segons el que disposa aquesta llei, ia fi de garantir la protecció i privacitat de les seves dades personals, Ceramic Tile Internacional informa que les dades que ens faciliten seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades convenientment registrat en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades personals seran utilitzades exclusivament per als fins indicats en el formulari que l’Usuari ompli. El responsable d’aquest fitxer és l’empresa Ceramic Tile Internacional amb qui pot contactar per escrit per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça, Av. Mediterrani número 86 i Codi Postal 12200 d’Onda, (Castelló) Ceramic Tile internacional garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades, que no seran cedits a terceres persones.