Accra / Lagos

Accra / Lagos

Available Sizes

33,3x55

13x21

Available Colours

Lagos Crema
Lagos Waves Crema
Lagos Marrón
Accra Mosaico